Piece lutujące w osłonie azotu

  • Wbudowane generatory azotu

    Wbudowane generatory azotu

  • Stacjonarne generatory azotu

    Stacjonarne generatory azotu

  • Ruchome generatory azotu

    Ruchome generatory azotu

Piece z serii N70 to urządzenia zaprojektowane w taki sposób aby jak najefektywniej wykorzystywać dostarczany z zewnątrz gaz w procesie lutowniczym. Wszystkie piece standardowo wyposażone są wsystem oczyszczania oparów, zapewniając tym samym znikome zanieczyszczenie pieca spowodowane wydzielanymi oparami topnika. Piece z serii N70 mogą posiadać od 8 do 13 niezależnych stref grzewczych z możliwością indywidualnej kontroli górnych jak i dolnych grzałek.

Piece z serii N70 mogą zostać opcjonalnie wyposażone

• wewnętrzny generator azotu,
• RTPM (Real Temperature Profile Monitoring System),
  zapewniający możliwość wykonywania oraz
  weryfikacji profili lutowniczych bez konieczności
  zatrzymywania produkcji,
• RPPM (Real Time Oxygen Profile Monitoring System)
  pozwalający określić precyzyjnie skład
  procentowy gazu znajdującego się w każdej ze stref
  pieca lutowniczego,
• podwójny system transportowy,
• transport siatkowy,
• zewnętrzne systemy chłodzące.

 
SPECYFIKACJA WYBRANYCH PIECY LUTOWNICZYCH N70

 

 

Script logo