Szkolenia

Autoryzowane Centrum Serwisowe oferuje wdrożenia systemowe oraz szkolenia z zachowaniem wszystkich standardów producenta w zakresie obsługi i programowania maszyn dla operatorów, techników, liderów oraz kadry kierownicze. Producent do każdego zakupionego oprogramowania dodaje darmowe szkolenie na terenie Polski. Dodatkowo nasze Centrum Serwisowe oferuje szkolenia uzupełniające oraz konsultacje techniczne dotyczące wyboru najlepszego rozwiązania dla danego typu produkcji. Istnieje możliwość organizowania szkoleń teoretycznych oraz praktycznych dla klientów oczekujących na dostawę maszyn. Rozwiązanie to pozwala znacznie skrócić czas instalacji i wdrożenia produkcji. 

Lista programów i szkoleń

 

Script logo